Podstawą racjonalnego nawożenia powinna być ANALIZA GLEBY

Analiza gleby pozwala określić, których składników mineralnych brakuje w danej glebie, a które znajdują się w nadmiarze.

Współpracujemy z profesjonalnym laboratorium specjalizującym się w badaniach gleby. W oparciu o wyniki gleby ustalamy zalecenia nawozowe pod dana uprawę.

Poprawność uzyskanych wyników analizy gleby zależy w dużym stopniu od właściwego pobrania próbek, które pobiera się z profilu glebowego z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak, aby była ona reprezentatywna. Zalecana głębokość pobierania wynosi od 0-20cm na glebach ornych i 5-20cm na łąkach i pastwiskach (z miejsc pobrania próbek usunąć 5cm warstwę darni). W uprawach sadowniczych próbę pobiera się z dwóch poziomów – z warstwy 0-20cm i 21-40cm (oddzielnie jako próbki).Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych, całość wymieszać i przenieść około 0,5kg-1kg gleby do pudełka lub woreczka, nadając numer na próbie i na sporządzonym przez siebie planie pól .

Tylko prawidłowo pobrane próbki dostarczają niezbędnych informacji w zakresie potrzeb wapnowania oraz ustalenia wysokości dawek nawozów do zastosowania. Skuteczna analiza gleby daje możliwość zapoznania się z jej aktualną zasobnością w składniki pokarmowe i pozwala na dostosowanie nawożenia do rzeczywistych potrzeb pokarmowych roślin. Tak zbilansowane dawki nawozów pozwalają zmniejszyć nakłady finansowe na nawozy mineralne i wapno.

Próbki glebowe zaleca się pobierać za pomocą profesjonalnej laski Egnera , którą wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje a następnie z podłużnego zagłębienia (rowka) zeskrobuje całą zawartość do torebki. Można również pobierać je za pomocą świdra lub szpadla

Rodzaje analiz:

Analiza ogrodnicza

 Odczyn pH

zasolenie

 Azot

 Fosfor

 Potas

Wapń

 Magnez

 Chlorki

Analiza rolnicza

 Odczyn pH

 Azot

 Fosfor

 Potas

Magnez

Polub na na Facebook
Share On Youtube