Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gleby.

Dziś, czyli 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby.

Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Tegoroczny dzień obchodzony jest pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”).

W 2013 roku, 5 grudnia został oficjalnie wyznaczony jako Światowy Dzień Gleby przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Jednocześnie ogłoszono rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Gleby, który zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby 2015–2024.

PAMIĘTAJ!

Gleba jest podstawą produkcji rolnej!

Ponad 90% żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się z płodów rolnych uprawianych w i na glebie.

Gleba jest jednym z najważniejszych komponentów naturalnych ekosystemów lądowych!

Stwarza warunki dla rozwoju roślin, pełni funkcję regulatora gospodarki wodnej w krajobrazie, uczestniczy w obiegu materii i przepływie energii w ekosystemie.

Gleba jest filtrem dla środowiska!

Zatrzymuje i transformuje zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne.

Gleba jest zasobem nieodnawialnym!

Raz zniszczona, nie odnowi się samoczynnie w przeciągu jednego lub nawet kilku pokoleń.

Pozdrawiamy, Zespół Firmy Janiak. 🙂

Polub na na Facebook
Share On Youtube